Skip to content
BKK789v3

ฝากครั้งแรกของวัน

 • โปรโมชั่นฝากครั้งแรกของวัน แลกรับของรางวัลมากกว่า 90 รายการ
 • ทำยอดเทิร์น(ยอดเล่น) 1 เท่า แจ้งรับสินค้าได้ทันที

ยอดฝาก 500 บาท ขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 500บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 1,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 1,300 บาท ขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 1,300บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 5,000 บาท ขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 5,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 10,000 บาทขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 10,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 25,000 บาทขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 25,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 60,000 บาทขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 60,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดฝาก 80,000 บาทขึ้นไป

 • ฝากครั้งแรก 80,000บาทขึ้นไป
 • แลกรับสินค้าตามรายการ ได้วันละ 1 ชิ้น/วัน
 • ฟรี! *ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม